Habibie stelde Den Haag ultimatum

De Indonesische president Habibie heeft Den Haag in april zwaar onder druk gezet om snel akkoord te gaan met levering van radarapparatuur van Hollandse Signaalapparaten aan de Indonesische marine.

Habibie dreigde schriftelijk per ultimatum alle technologische samenwerking met Nederland te beëindigen indien minister Van Aartsen (Buitenlandse Zaken) niet binnen twee weken alsnog zou instemmen met een exportvergunning aan Signaal voor radarappatuur voor vier Indonesische marinepatrouilleschepen. Op 26 april, kort voor het verstrijken van het ultimatum, gaf Van Aartsen zijn verzet tegen verlening van de in april 1998 aangevraagde vergunning (waarde 81 miljoen gulden) op.

Uit Indonesië was in maart al met schadeclaims gedreigd. Maar naar in politiek Den Haag verluidt is de regering ,,gezwicht voor chantage''. Niet de dreigende schadeclaim maar pas het breder werkende ultimatum zou de doorslag hebben gegeven. Het dreigement kon grote gevolgen krijgen voor projecten van andere Nederlandse bedrijven in Indonesië. Van Aartsen maakte vorige week in een brief aan de Tweede Kamer over de Signaal-kwestie geen melding van het ultimatum. Wel wees hij op de contractuele verplichtingen van Signaal en de dreigende schadeclaims, al hadden die ,,geen doorslaggevende rol gespeeld'' voor zijn besluit. De Tweede-Kamerleden Koenders (PvdA) en Hoekema (D66) betwijfelen dat. In schriftelijke vragen aan Van Aartsen informeren zij of het ,,juist is dat na een bezoek van de Signaal-directie aan president Habibie tot op het hoogste niveau druk is uitgeoefend op de Nederlandse regering [...]''.

SIGNAALpagina 14