Doctoranda

Het artikel van Ileen Montijn `Geen vent' (NRC Handelsblad, 31 mei) bevat interessante informatie over de benamingen van functies en beroepen in de hogere echelons, die tegenwoordig veelvuldig door vrouwen worden uitgeoefend. Een tweetal opmerkingen dienen te worden gemaakt. Ten eerste is de academische titel van doctorandus in de wet erkend en beschermd, terwijl dat niet het geval is met de benaming doctoranda. Begrijpelijk dat de doctoranda's uitgestorven zijn.

Ten tweede is de vileine passage over de secretaresse misplaatst en onjuist. Wanneer de functie van secretaris van een belangrijke instelling door een vrouw wordt vervuld, wordt met de aanduiding `secretaris' voor haar een structureel gezagsprobleem met de secretaressen in die organisatie vermeden.

    • Tine Faber