De Silgey oneens met euro-akkoord G-7

Europees commissaris De Silguy (Monetaire Zaken) verzet zich tegen het akkoord van de ministers van Financiën van de geïndustrialiseerde landen, G-7, over de vertegenwoordiging van het euro-gebied bij hun overleg. Volgens het compromis worden de president van de Europese Centrale Bank, de voorzitter van de ministers van Financiën van het euro-gebied alsmede diens plaatsvervanger tot de besprekingen toegelaten. Om de euro-delegatie niet te groot te maken, zijn de presidenten van de centrale banken van Frankrijk, Duitsland en Italië bij overleg waarbij de euro is betrokken niet aanwezig. De Europese Commissie mag er ook niet bijkomen.

Volgens De Silguy is het akkoord in in strijd met het Vedrag van de Europese Unie. De commissie zou zich daarom desnoods tot het Europese Hof van Justitie moeten wenden. (Ben van der Velden, Brussel)

    • Ben van der Velden