Attitude-onderwijs

Deze weken worden aan de Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam opnieuw zo'n 500 studenten geneeskunde intensief beoordeeld in nagespeelde `patiëntcontacten' met vrijwilligers. Na gedegen oefening gedurende het studiejaar vragen de studenten bij deze simulatiepatienten naar klachten of problemen, met een zo goed mogelijk oog en oor voor de emotionele kanten van het verhaal. Een en ander is voor deze vermoedelijk aanstaande artsen de afronding van intensieve cursussen attitudevorming en gespreksvaardigheid aan onze faculteit, die reeds in 1996 zijn begonnen en door de meeste betrokkenen worden gewaardeerd. Rollenspelen, video-opnames, feedback, discussies over recente medische dilemma's, het is er allemaal en nog meer.

Dat Rotterdam net als andere steden `ook al in september' zou willen beginnen met dit type onderwijs, zoals u schreef (NRC Handelsblad, 4 juni) berust derhalve op een onjuiste voorstelling van zaken, evenals de zogenaamd hieraan ten grondslag liggende oorzaken.