Mensen zoeken

,,Waar wij hopen, dat wij u kunnen helpen in kontakt te blijven met uw familie en vrienden', luidt de in krakkemikkig Nederlands vertaalde openingszin van de site `Kosova – Keep in Touch'. ,,Onze Databank bewaart alleen namen van mensen, de plaats waar zij gewoond hebben en hun e-mail adres, dus u kunt zoeken naar mensen door hun naam en de naam van de plaats waar zij gewoond hebben in onze zoekpagina in te vullen.'

Professioneler is het `Family News Network', opgezet door het Internationale Rode Kruis met hulp van grote computer-, telefoon- en softwarefabrikanten. Deze site bevat lijsten met tienduizenden namen van gevluchte Kosovaren. Wie de namen aanklikt krijgt persoonlijke gegevens te zien, evenals hun huidige verblijfplaats.

In de kampen rond Kosovo zijn Rode-Kruismedewerkers actief om de vluchtelingen te registreren, fotograferen en in de Family News-databank te Genève op te slaan. De Kosovaren wier identiteit bij de grens werd afgenomen, krijgen zo de kans de wereld te laten weten dat ze nog bestaan.

Keep in Touch: www.glaine.net/~kosovo Family News Network: www.familylinks.icrc.org/balkans

Dit is een fragment van `De Draad', de dagelijkse column van Tom Rooduijn op de website van NRC Handelsblad: www.nrc.nl