Liberalen winnaars

De regerende sociaal-democraten, die in Zweden een minderheidsregering vormen en sterk verdeeld zijn over Europa, kwamen weliswaar als overwinnaar uit de bus, maar boekten geen winst. De morele overwinnaars waren de (kleine) pro-Europese partijen. Zo kreeg de Liberale Partij drie maal zoveel stemmen als vier jaar geleden. Analisten schrijven deze zetelwinst toe aan het leiderschap van Marit Paulsen, een 59-jarige schrijfster en moeder van tien kinderen, die tijdens haar campagne pleitte voor toetreding van Zweden tot de Europese Monetaire Unie, maar zich uitsprak tegen een gemeenschappelijk defensie-project voor Europa. Andere voorstanders van Europa, zoals de christen-democraten, de conservatieven en de centristen hebben hun positie geconsolideerd, dan wel winst geboekt. De eurosceptische ex-communisten, die de sociaal-democraten ondersteunen in de Riksdag, boekten ook lichte winst. Partijchef Gudrun Schyman verklaarde daarop dat ,,dit excellente resultaat consequenties zal hebben voor onze samenwerking met de sociaal-democraten''.