Landbouw verslikt zich in melk

Ondanks toezeggingen aan de Kamer blijft de communicatie bij Landbouw problematisch, zo bleek dit weekeinde weer.

Communicatieproblemen bij het Nederlandse ministerie van Landbouw in de dioxineaffaire lijken er de oorzaak van dat zuivelconcern Campina Melkunie vrijdag ten onrechte is gevraagd producten uit de handel te nemen. Het ministerie zelf legt de schuld bij ,,aanhoudende misleidende informatie'' van de Belgische overheid. Campina Melkunie zegt de geleden schade te willen verhalen op de Belgische of de Nederlandse overheid.

Het ministerie trok in de loop van zaterdag een één dag eerder aan Campina Melkunie verstrekte opdracht in om zuivelproducten terug te roepen. Dat gebeurde nadat zaterdagochtend van het Belgisch ministerie van Landbouw een fax was ontvangen waarin werd gemeld dat de melkveehouderijen die geleverd hadden aan Campina Melkunie toch niet als verdacht werden beschouwd. Twee dagen eerder had Brussel, ook per fax, juist laten weten dat de rundveehouders wél verdacht waren. Ze hadden veevoer betrokken van twee mengvoederfabrikanten die klant waren van het verdachte bedrijf Verkest.

In een Engelstalige verklaring van het Nederlandse ministerie van Landbouw, die onmiddellijk na ontvangst van de Belgische fax op de Internetsite van Landbouw werd gepubliceerd, wordt de schuld voor het onnodig terugroepen van de zuivel, waarmee Campina Melkunie zaterdagochtend begon, geheel bij de Belgen gelegd. In de officiële mededeling zegt het ministerie te betreuren ,,dat deze aanhoudende misleidende informatie van de Belgische autoriteiten zoveel schade veroorzaakt''.

Woordvoerder J. Akkerman van Campina Melkunie zegt dat het concern een schadeclaim zal deponeren bij de Belgische of de Nederlandse overheid. Volgens Akkerman kan die in de miljoenen guldens lopen. Of de schadeclaim naar België moet, is de vraag. Het besluit om de melkveehouderijen niet meer verdacht te verklaren, volgde op een beslissing van het Permanent Veterinair Comité van de Europese Unie. Dat vergaderde afgelopen vrijdag in Brussel.

Het comité besloot vrijdag om de op 10 juni door België verruimde periode, waarbinnen afnemers van Verkest als verdacht beschouwd moeten worden, te beperken. Dat bevestigde de Belgische minister van Volksgezondheid Luc van de Bossche afgelopen weekeinde tegenover de Vlaamse publieke omroep. Door het besluit van het comité waren de vier Nederlandse melkveehouderijen verlost van de status van verdacht bedrijf, nadat ze op 10 juni door de Belgische regering samen met Belgische bedrijven aan de zwarte lijst waren toegevoegd.

Hoge ambtenaren van het Nederlandse ministerie van Landbouw waren vrijdag aanwezig tijdens de vergadering van het Permanent Veterinair Comité. Hun ministerie, dat de terugroepopdracht aan Campina Melkunie voorbereidde, kreeg echter geen informatie over het bewuste besluit van het comité.

Pas zaterdagochtend, dankzij de fax uit Brussel, besefte Landbouw dat er een fout was gemaakt. De fax memoreert het besluit van het Permanent Veterinair Comité en schrijft verder: ,,Hierbij heb ik de eer u mede te delen dat de aanvullende lijst met adressen van Nederlandse landbouwbedrijven die mogelijk gecontamineerde mengvoeders vanuit België hebben gekregen geannuleerd moet worden''. De ministeries van Landbouw en Volksgezondheid verklaarden vanochtend dat het Permanent Veterinair Comité in Brussel niet gesproken heeft over het inperken van de verdachte periode. ,,Er is wel een lijst met nog verdachte Belgische bedrijven uitgedeeld'', aldus een woordvoerder van Volksgezondheid. De ministeries achten zich niet verantwoordelijk voor de onjuiste terugroepactie. In de loop van zaterdag verdween overigens de voor de Belgische autoriteiten kritische 'officiële mededeling' van de Internetwebsite van Landbouw. De mededeling werd vervangen door de neutrale boodschap dat de jongste dioxinebeperkingen in Nederland zijn opgeheven.

Volksgezondheid en Landbouw lieten zaterdagmiddag in een gezamenlijke verklaring weten dat in Nederlandse zuivelproducten geen verhoogd gehalte dioxinen zijn aangetroffen. Door de dioxineaffaire lijdt de Nederlandse export miljoenen guldens schade. Steeds meer landen sluiten de grenzen voor Nederlandse zuivel- en vleesproducten. Afgelopen weekeinde kwamen daar Thailand en de Verenigde Staten bij. De Nederlandse supermarkten lijden ook schade omdat enkele honderden producten met verdachte Belgische ingrediënten uit de schappen zijn verwijderd. De supermarkten willen de schade op de fabrikanten verhalen. Die wijzen elke verantwoordelijkheid af.

Vandaag komen de ministers van Landbouw van de Europese Unie in Luxemburg bijeen. Vermoedelijk zullen zij onder andere over het dioxineschandaal spreken, hoewel niet wordt verwacht dat er beslissingen zullen worden genomen voordat de Europese Commissie nadere actie onderneemt tegen België. De Commissie zal vermoedelijk woensdag een begin maken met een juridische procedure tegen België. (Reuters)