Lage opkomst en verlies socialisten in Europa

Dit is een overzicht van de opkomst en de resultaten van de Europese verkiezingen in alle EU-lidstaten, Nederland uitgezonderd.

Achter het opkomstpercentage staat het verschil met de opkomst bij de Europese verkiezingen van 1994. Daaronder wordt het aantal zetels vermeld dat de belangrijkste nationale partijen straks in het Europees parlement krijgen met daarachter tussen haakjes daarachter de winst, het verlies of het gelijk blijven ten opzichte van het huidig aantal zetels in het Europees Parlement. Als deze cijfers bij sommige partijen ontbreken, komt dat omdat ze nu voor het eerst met een zelfstandige lijst uitkomen, of daardoor de partij uiteengevallen is (zoals het Franse Front National).

Voor sommige partijen kan de definitieve uitslag nog enigszins afwijken omdat daarvan vanmorgen alleen voorlopige prognoses bekend waren. Achter de naam van de partij staat tussen haakjes de Europese politieke stroming waartoe ze behoort.