Investeringen industrie vallen terug

Industriële bedrijven hebben vorig jaar iets minder geïnvesteerd dan in 1997. Dat komt vooral door de terugval in investeringen van oliemaatschappijen, die te maken kregen met lagere olieprijzen. De hele Nederlandse industrie heeft vorig jaar 17,4 miljard gulden geïnvesteerd, ruim 300 miljoen gulden minder dan een jaar eerder. De investeringen in de olieverwerkende industrie daalden tot 800 miljoen gulden, bijna vijf keer minder dan het jaar daarvoor.

Uit een enquête van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat de investeerders van plan zijn dit jaar weer iets meer te investeren. Als alle plannen worden uitgevoerd, komen de investeringen dit jaar 5 procent hoger te liggen.

Volgens het CBS zijn deze cijfers geflatteerd. Vorig jaar spraken ondernemers bij een soortgelijke enquête de verwachting uit dat ze in 1998 meer zouden investeren, terwijl er een daling uit de bus is gekomen. Het CBS vermoedt dat de toen geplande investeringen zijn uitgesteld en in 1999 alsnog worden gerealiseerd. Dat verklaart de voorziene stijging dit jaar. (ANP)