Gaddafi bij vriend Mandela

De Libische leider Moammar Gaddafi kreeg gisteren in Kaapstad een ontvangst die maar weinigen is gegund. President Nelson Mandela kwam in hoogsteigen persoon naar het vliegveld om zijn `goede vriend' af te halen. Voor Gaddafi was het zijn eerste buitenlandse reisje sinds de opschorting van de sancties van de Verenigde Naties en voor Mandela is het de laatste keer dat hij als staatspresident officieel bezoek ontvangt. Overmorgen zal Gaddafi in Pretoria getuige zijn van een voor hem onbekend fenomeen wanneer Thabo Mbeki in een vreedzame machtswisseling wordt ingehuldigd als nieuwe president.

Toen Gaddafi's toestel landde stond Mandela allang klaar, stijf in het pak, ook al een zeldzaamheid voor de oude heer. De eerste ontmoeting van de twee was een opmerkelijk gezicht: Gaddafi kan door de gevolgen van een gebroken heup alleen met krukken lopen, terwijl Mandela's ledematen zo stijf zijn dat hij vooruitschuifelt.

Mandela zei vóór de visite van Gaddafi dat kritiek op de warme banden hem niet interesseerde. Hij herhaalde de opmerking die hij vorig jaar ten overstaan van Bill Clinton maakte tijdens diens bezoek aan Zuid-Afrika, dat iedereen die het niet met hem eens was ,,in het zwembad kon springen.'' Tijdens de lunch sprak Mandela gisteren over Gaddafi als ,,de grote man'' die het verdiende waardering te krijgen. De Zuid-Afrikaanse president prees de Libische rol bij het zoeken van vrede in de Congolese burgeroorlog in het kader van Gaddafi's bekering tot Afrika.

Gaddafi liet via zijn tolk weten dat met zijn bezoek ,,een droom waarheid' was geworden. ,,Het land is vrij en ik sta hier met mijn broeder in de vrijheidsstrijd'', aldus Gaddafi. Hij vereerde Mandela met de Libische `Onderscheiding voor Doorzetting'. De Zuid-Afrikaanse president had Gaddafi al tijdens zijn bezoeken aan Tripoli als bemiddelaar in de Lockerbiezaak voorzien van de hoogste Zuid-Afrikaanse onderscheiding, de Orde van de Goede Hoop.