Fusie NIVRA en NOvAA gaat niet door

De besturen van het Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants (NIVRA) en de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten (NovAA) hebben besloten om de fusiebesprekingen tussen de twee organisaties niet door te zetten. De meningen onder de leden van het NIVRA over de voorwaarden waaronder de fusie tot stand moest komen blijken te sterk verdeeld te zijn. Het voornaamste struikelblok is het gebruik van de titel. Een grote groep NIVRA-leden vindt dat het voeren van een gezamenlijke titel voor de op universitair niveau opgeleide RA's (registeraccountant) en AA's (administratief-accountant, HBO-niveau) zonder onderscheid naar opleiding en achtergrond onterecht zou zijn. De als compromis voorgestelde titel CPA (Certificerend Publiek Accountant) werd verworpen.