De Ploeg: grappen gaan recht op doel af

Een allersnoezigst gezinnetje maakt een hupsdansje rond de ontbijttafel en zingt ,,Wat fijn dat wij er allemaal weer zijn.'' Pap trekt dan ook vergenoegd aan zijn pijp en de moeder, die map wordt genoemd, stelt tevreden vast dat ze `een fijn stel verdraaide kinderen' hebben. Maar omdat dit geen lief toneelstukje is, raken ze vervolgens door toedoen van een allochtone ondergeschikte verzeild in een Arabisch land, waar hen alles (en meer) overkomt wat nette westerlingen volgens politiek-incorrecte grappen in een Arabisch land kan overkomen.

En nu... Revue! is een productie van de gelegenheidscombinatie Joep van Deudekom, Peter Heerschop, Viggo Waas (die in dagelijkse doen de cabaretgroep NUHR vormen), Genio de Groot, Han Römer en Titus Tiel Groenestege. Onder de naam De Ploeg spelen ze vrolijke voorstellingen in de rafelranden van het theaterseizoen: vorig jaar een klucht van eigen makelij, en nu, volgens de titel iets revue-achtigs.

Met de traditionele revue heeft dit in doorlopende scènes vertelde verhaal over het gezin Van der Ploeg echter niets te maken. Wat hier te berde wordt gebracht, is veel meer een parodistisch soort toneelstukje-spelen. Met kinderlijk gemak (,,we nemen wel de bus, vroemvroemvroem, zo, we zijn er'') wordt de handeling verplaatst, en op laconieke toon worden flauwe kwinkslagen afgewisseld met houtsnijdende, hilarische dialoogjes die hard zouden aankomen als de meeste personages niet zulke egocentrische stripfiguren waren. ,,Pap, hou je nog van me?'' vraagt moeder op het kampeerterrein. ,,Jezus map, ik heb vakantie,'' antwoordt de vader.

De zes Ploeg-leden verstaan de kunst korte metten te maken met elke omweg. Ze gaan, gewapend met een groot arsenaal aan puntige grappen, recht op hun doel af. En ze slagen er, tussen alle malligheid door, ook nog in om de moeder een fragiel liedje over een vakantieliefde te laten zingen, terwijl twee broers tijdens hun harembezoek slapstick van jewelste teweeg brengen en vier Monty Python-achtige legionairs een bliksemoptreden verzorgen door in de woestijn te verdwalen. ,,We zitten in de verkeerde show,'' stellen ze snel vast. Maar het past er allemaal in.

Voorstelling: En nu... Revue! door De Ploeg. Eindregie: Aike Dirkzwager. Gezien: 5/6 in de Kleine Komedie, Amsterdam. Tournee t/m 18/6 en 8/9 t/m 23/10. Inl. (020) 4211221.

    • Henk van Gelder