De 31 Nederlanders in het nieuwe Europees Parlement

Het aantal zetels per partij staat vast, al kan door voorkeurstemmen de zetelverdeling binnen een fractie nog anders uitvallen.

CDA

Lijsttrekker J.R.H. (Hanja) Maij-Weggen (55) is voor een vierde termijn gekozen. Tussen haar tweede en derde termijn minister van Verkeer en Waterstaat (1989-1994).

W.G. (Wim) van Velzen (56). Voormalig lid Eerste Kamer, ex-voorzitter van het CDA (1987-1994).

M.H.G.C. (Ria) Oomen-Ruijten (48). Oud-Tweede-Kamerlid (1981-1989), sindsdien Europarlementariër. Houdt zich bezig met milieu, gezondheid en sociale zaken.

A.J. (Albert Jan) Maat (46). Nieuwkomer. Is secretaris van de Nederlandse Land-en Tuinbouwbond. Gaat landbouwbeleid doen.

K.M.H. (Karla) Peijs (55). Is economisch en organisatiesocioloog. Europarlementariër sinds 1989. Komt op voor het midden- en kleinbedrijf.

L. (Bert) Doorn (50). Ook nieuw. Nu werkzaam bij VNO/NCW.

A.M. (Arie) Oostlander (63). Sinds 1989 Europarlementariër. Daarvoor directeur van het Wetenschappelijk Instituut van het CDA.

B. (Bartho) Pronk (48). Zit in de commissies sociale zaken en begroting. Afkomstig van het CNV. Europarlementariër sinds 1989.

P.L.M. (Peter) Pex (53). Begint aan zijn tweede termijn. Wil zich inzetten voor meer cultuurbeleid. Werkte ondermeer bij het World Trade Centre.

PvdA:

Lijsttrekker M.J. (Max) van den Berg (53) neemt voor het eerst zitting in het Europees Parlement. Hij is oud-directeur van de NOVIB. Op zijn 24-ste was hij wethouder in Groningen, in de jaren tachtig partijvoorzitter van de PvdA.

H.C.J. (Ieke) van den Burg (47). Was werkzaam bij het Europees Verbond van Vakverenigingen. Haar specialisme, naast arbeidsrecht, is emancipatiebeleid.

J.M. (Jan Marinus) Wiersma (47). Is als enige van de PvdA-fractie `blijven zitten'. Campagnestrateeg van de PvdA en tweede vice-voorzitter van de partij.

J. (Joke) Swiebel (57). Was speciaal adviseur bij de Directie Internationale Betrekkingen op het ministerie van Sociale Zaken. Houdt zich bezig met internationaal sociaal beleid.

M.F. (Michiel) van Hulten (30). Ex-medewerker bij de Raad van Ministers. Gaat zich bezig houden met begrotingsbeleid en de Economische en Monetaire Unie.

D.J.M. (Dorette) Corbey (41) komt van de FNV. Daar hield ze zich bezig met Europa. Haar specialismen zijn Europese integratie en sociaal-economie.

VVD

Lijsttrekker J.G.C. (Jan Kees) Wiebenga (52). Jurist, Europarlementariër sinds 1994, waarbij hij zich vooral bezighoudt met asielbeleid, Europol en drugs. Was lid van de Tweede Kamer (1982-1994) en van de Eerste Kamer (1977-1982).

P.C. (Elly) Plooij-van Gorsel (52). Lid van het Europese parlement sinds 1994, gespecialiseerd in handelsbetrekkingen, technologie en energie.

J. (Jan) Mulder (55). Europarlementariër sinds 1994, waarbij hij zich vooral met landbouw bezighoudt. Hij is landbouwkundig ingenieur.

J. (Jules) Maaten (38). Nieuwkomer. Is secretaris-generaal van de Liberale Internationale. Jurist.

M.J. (Marieke) Sanders-ten Holte (58). Ook nieuwkomer. Is lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland en directeur van de Stichting Lezen.

R.J. (Robert Jan) Goedbloed (52). Lid van het Europarlement sinds september 1998, met een economische en monetaire portefeuille. Studeerde internationaal recht in Leiden.

GroenLinks

Lijsttrekker J. (Joost) Lagendijk (42) is lid van het Europese parlement sinds september vorig jaar. Historicus (Utrecht), voormalig uitgever, ex-lid van partijbestuur PSP. Campagneleider van GroenLinks bij de verkiezingen.

K. (Kathalijne) Buitenweg (29). Is beleidsmedewerker van de GroenLinks-fractie in de Tweede Kamer. Studeerde ondermeer Europese studies.

A. (Alexander) de Roo (44). Beleidsmedewerker van de groene fractie in het Europarlement. Studeerde scheikundige technologie en politicologie.

T. (Theo) Bouwman (50) heeft een adviesbureau voor ondernemingsraden. Studeerde civiele techniek in Eindhoven.

RPF/SGP/GPV

Lijsttrekker J. (Hans) Blokland (56) was al delegatieleider namens de RPF/SGP/GPV. Is lid van het GPV. Was van 1984 tot 1994 landelijk voorzitter van die partij. Houdt zich bezig met milieu en economie.

R. (Rijk) van Dam (46). Heeft al zitting in het parlement. Daarvoor raadslid in Barneveld namens de RPF. Heeft fiscaal recht gestudeerd.

B. (Bas) Belder (52), lid van de SGP. Nieuwkomer in het Europees Parlement. Nu redacteur bij het Reformatorisch Dagblad.

D66

Lijsttrekker L.W.S.A.L.B. (Lousewies) van der Laan (33) is sinds haar 25ste actief in Brussel, onder meer als woordvoerder van Eurocommissaris Van den Broek. Stond drie op de advies-kandidatenlijst, maar voerde intensief campagne voor een hogere plek.

B.R.A. (Bob) van den Bos (51). Stond eerste op de advies-kandidatenlijst, maar werd gepasseerd door Van der Laan. Ex-Tweede-Kamerlid.

Socialistische Partij

Lijsttrekker E. (Erik) Meijer (54). Was leraar aardrijkskunde en bestuursambtenaar, raadslid en lid van provinciale staten. Wil financiële voorrechten Europarlementariërs aanpakken.