Vakantiepark

In uw artikelen over het vakantiepark Port de Plaisance op Sint Maarten (NRC Handelsblad, 21 en 29 mei) komt telkens een niet onbelangrijke onjuistheid voor. Bijvoobreeld: de rechter heeft Özkan (WEH) niet verplicht om het resort aan (de vennootschap van) Schutte over te dragen. In april werd een vordering tot nakoming van Schutte c.s. juist afgewezen. Wel kreeg Schutte tot 15 mei jl. de tijd om aan te tonen dat hij de financiering rond had. Toen duidelijk werd dat hij deze termijn niet zou halen, heeft Schutte de rechter vergeefs verzocht om die termijn te verlengen. Na 15 mei lag de zaak weer volledig open en kon Schutte het wel vergeten.

Uiteraard kan Schutte alsnog proberen om in een zogenoemde bodemprocedure zijn gelijk te halen. Een verplichting tot levering of overdracht is echter thans uitdrukkelijk niet aanwezig. Voor dat soort beslagen behoeft men geen keiharde vorderingen te hebben.