Loevestein in problemen

Museum Slot Loevestein in Poederoijen heeft ernstige financiële problemen. De directrice K. Sligting is op non-actief gesteld wegens `incompatabilité des humeurs'. Dat heeft een woordvoerster van het ministerie van OC&W, de belangrijkste subsidiegever van het museum, desgevraagd bevestigd. Er wordt gewerkt aan een saneringsplan. Daarover vindt volgende week een gesprek plaats tussen het ministerie en de Raad van Toezicht van het museum. P. IJssels, voorzitter van de Raad van Toezicht en tevens burgemeester van Gorinchem geeft ,,absoluut geen commentaar in dit stadium''. Het ministerie van OC&W geeft jaarlijks ongeveer 800.000 gulden aan Loevestein, een voormalig rijksmuseum dat in 1995 werd verzelfstandigd.

In 1997 werd de begroting van het museum overschreden met 300.000 gulden. ,,Hoe groot de overschrijding vorig jaar was, weten we nog niet omdat we het jaarverslag over 1998 nog niet hebben ontvangen'', aldus de woordvoerster van OC&W, ,,maar de situatie is heel ernstig.''