Kok voorziet aanpassing varkenswet

De uitspraak van de president van het Haagse gerechtshof afgelopen donderdag over de varkenswet dwingt het kabinet na te denken over een alternatief voor de wet.

Dat zei premier Kok gisteren na afloop van de ministerraad. In het kabinet is gisteren uitvoerig stilgestaan bij de problemen rond de Wet Herstructurering Varkenshouderij (de varkenswet), die een inkrimping van de varkensstapel behelst.

Volgens de premier is ,,met de kennis van nu'' vast te stellen dat de wet niet helemaal deugt. De dinsdag aangetreden minister Brinkhorst (landbouw) onderzoekt ,,de noodzaak en de eventuele mogelijkheden om een andere route te nemen'', zei Kok.

Het Haagse hof bekrachtigde donderdag een eerdere rechterlijke uitspraak waarin werd bepaald dat belangrijke delen van de wet buiten werking gesteld moesten worden zolang er nog geen uitspraak is gedaan in de bodemprocedure die tegen de wet is aangespannen. Die uitspraak wordt niet eerder dan begin volgend jaar verwacht.

Volgens de premier nodigt de uitspraak van de rechter uit om te bekijken ,,of we op een andere dan de gekozen wijze vorm kunnen geven aan onze doelstellingen''. Die doelstellingen – milieu, diergezondheid en dierenwelzijn – mogen van de minister-president niet op de lange baan worden geschoven. Afgelopen maandag stapte minister Apotheker (Landbouw) op omdat hij onvoldoende politieke steun zou hebben voor zijn alternatieve oplossing voor de inkrimping van de varkensstapel. In plaats van het afnemen van varkensrechten zonder schadevergoeding wilde Apotheker rechten opkopen van boeren. Die oplossing is echter duurder en neemt meer tijd in beslag.

Hoe het alternatief van Brinkhorst eruit zou moeten zien, wilde Kok gisteren niet zeggen. ,,Komende week gaat de nieuwe minister het hele dossier doornemen en komt hij met een oplossing'', aldus Kok. ,,Maar dat wat door de rechter in een eerste en tweede uitspraak voor onmogelijk wordt verklaard, kan consequenties hebben voor de route die moet worden gevolgd.''