Ivo van Hove naar Toneelgroep Amsterdam

Ivo van Hove volgt Gerardjan Rijnders op als artistiek leider van Toneelgroep Amsterdam (TGA). Van Hove (40) is nu artistiek leider van Het Zuidelijk Toneel en directeur van het Holland Festival. De eerste functie geeft hij op, de tweede zal hij combineren met zijn werk bij Toneelgroep Amsterdam.

Per januari 2001 treden Gerardjan Rijnders en Titus Muizelaar terug als artistiek leiders, beide blijven als regisseur verbonden aan TGA. Ook zakelijk leider Gerrit Korthals Altes neemt dan, bij de start van de nieuwe Cultuurnota-periode afscheid van het gezelschap. Ivo van Hove begint in september dit jaar met het schrijven van het beleidsplan voor de periode 2001-2004.

Het TGA-bestuur, bij monde van bestuurlid James Leyer, vindt Van Hove ,,de ideale artistieke persoonlijkheid om mede leiding te geven aan de bloei en uitbouw van het toneel in de Stadsschouwburg Amsterdam en het nieuw te ontwikkelen vlakkevloertheater aan het Leidseplein.'' De buitenlandse ervaring van Van Hove komt goed van pas omdat Toneelgroep Amsterdam zich ook internationaal verder wil ontwikkelen. De plannen daarvoor moeten nog worden uitgewerkt, aldus Leyer.

Of Van Hove zijn nieuwe baan in de toekomst kan en mag combineren met het Holland Festival, ligt aan de organisatoren van dit festival. Jacques van Veen, zakelijk leider van het Holland Festival, toont zich niet bezorgd over de gevolgen van de veeleisende dubbelfunctie voor het festival: ,,Het is zeker de bedoeling dat Van Hove doorgaat bij het Holland Festival. Toneelgroep Amsterdam vergt misschien meer inspanning dan Het Zuidelijk Toneel, maar daar staat tegenover dat de twee werkplekken vlakbij elkaar zijn.''

TGA-bestuurslid James Leyer erkent dat de dubbelfunctie zwaar zal zijn voor Van Hove: ,,Als bestuur zullen we waakzaam moeten zijn, moeten opletten dat het niet teveel vergt van zijn fysieke vermogens. Maar ik maak me geen zorgen, hij heeft zich reeds bewezen als omnivoor en harde werker.''