Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Verkiezingen

Haags drama in meer dan vijf bedrijven 5

D66 heeft door mee te werken aan de lijmpoging zichzelf volledig voor gek gezet. Eerst probeerde deze `liberale' partij door middel van dreiging de stemming in de Eerste Kamer naar haar hand te zetten, hetgeen averechts heeft gewerkt. Vervolgens is volgens de fractievoorzitter geen kans op het lijmen van de breuk omdat ,,iets onherstelbaars is gebeurd'', maar een week later schijnt dit toch herstelbaar te zijn. Maar als klap op de vuurpijl wil deze `vernieuwende' partij op voorhand de verzekering dat het compromis, dat zij in een achterkamertje met de andere regenten heeft bekokstoofd, niet door het gekozen parlement kan worden omvergekegeld.

Het schijnt er niet bij hen in te gaan dat het eerste voorstel, dat mede door toedoen van Wiegel is verworpen, misschien niet zo zorgvuldig was opgesteld. Ware het voorstel van betere kwaliteit of meer wenselijk geweest dan was er waarschijnlijk een ruime meerderheid voor geweest. Het lijkt erop dat D66 zich overbodig heeft gemaakt in het huidige politieke spel en ik kan haar acceptatie van het nieuwe compromis alleen maar vertalen als angst voor nieuwe verkiezingen – verkiezingen die voor D66 rampzalig zouden uitpakken.