Haags drama in meer dan vijf bedrijven 2

Wat je er ook van moge zeggen, er zijn in ieder geval nog ministers die hun verantwoordelijkheid nemen. Die aftreden als ze vinden dat ze hun beleid niet meer op een geloofwaardige manier tot uitvoer kunnen brengen. En Haijo Apotheker is zo'n minister. Bravo.

Daar hadden we wel behoefte aan na de Bijlmerenquête, het lijmgedrag en plak- en zitgedrag van afgelopen weken. Het is geen schande als ministers er het bijltje bij neergooien. Dat wordt begrepen door de kiezer. En als een minister aftreedt omdat in zijn departement fouten gemaakt zijn, of omdat hij politiek geen steun voor zijn beleid krijgt dan wordt dat niet alleen door de kiezer begrepen, maar ook door ambtenaren en politici. Dan wordt politiek weer meer een zaak van verantwoordelijkheid nemen, en verantwoording afleggen. Dan wint de politiek aan geloofwaardigheid, aan legitimatie, dan gaat het ergens over, dan stijgen de opkomstcijfers bij verkiezingen.

Ik vind dat Kok, Melkert en Dijkstal in hun afkeurende reacties op het aftreden van Apotheker volstrekt de bocht uitvliegen als ze het niet op kunnen brengen om een woord van begrip en waardering voor de afweging van Apotheker uit te spreken.