Haags drama in meer dan vijf bedrijven 1

Nu de geld- en tijdverslindende parlementaire enquête over de Bijlmerramp alsook de geld- en tijdverslindende waanzin over het referendum achter de rug zijn en het quasi-breukje in het kabinet weer gelijmd is, wordt het tijd dat staatssecretaris Van Hoof in een voltallige kabinetsvergadering de AP-23 landmijn eens demonstreert.

    • J.P.A.M. Lombarts