Geen akkoord visboten

De Europese ministers van Visserij hebben gisteren geen akkoord bereikt over een nieuw structuurbeleid tot 2006. Dat voorziet in reductie van het aantal schepen om overbevissing te voorkomen. De nieuwe Europese commissaris voor de visserij zal naar verwachting dit najaar met nieuwe voorstellen komen. Voor Nederland is het uitstel gunstig, omdat commissaris Bonino Nederland wilde uitsluiten van geld uit het structuurfonds voor vissers die overschakelen op een milieuvriendelijker vorm van visserij of hun schip van een lichtere motor voorzien.