EPZ: Plan Pronk is doodsteek voor ons

De Elektriciteits-Produktiemaatschappij Zuid-Nederland (EPZ) begrijpt absoluut niet wat minister Pronk heeft bezield bij het schrijven van zijn eerder deze week gepresenteerde Klimaatnota.

Uitvoering van de daarin aangekondigde maatregelen betekent de doodsteek voor de stroompducent. Daarom gaat EPZ al het mogelijke doen om de Tweede Kamer ervan te overtuigen dat de nota van tafel moet, aldus directeur H. van Meegen.

Om de uitstoot van kooldioxide te beperken wil Pronk binnen enkele jaren zodanige maatregelen treffen dat kolencentrales niet meer van die schadelijke stof produceren dan met gas gestookte eenheden. Dat is de doodsteek voor EPZ, vreest de directie.

Het bedrijf wekt 60 procent van alle energie op met kolen en 20 procent door de kerncentrale in Borssele. Die moet eigenlijk in 2004 dicht.

EPZ pleit er voor om de kerncentrale open te houden omdat die geen kooldioxide produceert. In de praktijk betekent dit dat jaarlijks de uitstoot van 1,4 miljoen ton kooldioxide achterwege blijft. ,,Als de plannen van Pronk doorgaan, kan EPZ internationaal niet meer concurreren. Dat betekent dat de import van elektriciteit toeneemt. En die stroom wordt geproduceerd in kolen- en kernenergiecentrales'', aldus Van Meegen.

Juist in verband met die internationale concurrentie heeft het bedrijf de kosten al drastisch verlaagd. Dat betekent onder meer dat het personeelsbestand de komende jaren met ongeveer 400 werknemers terugloopt tot 1.100. Als het plan van Pronk doorgaat blijft er hooguit werk over voor 300 man, is de verwachting. (ANP)