Commissie EU botst met Belgen over kippen

De dioxinecrisis heeft gisteren geleid tot een harde botsing tussen de Europese Commissie en de Belgische regering.

Volgens de Commissie is er geen sprake van dat vaststaat dat Belgische zuivel niet besmet is door kankerverwekkende dioxinen. De Belgische premier Dehaene zei gisteravond dat zowel hijzelf als het permanent veterinair comité, met vertegenwoordigers van alle lidstaten van de Europese Unie, vinden dat er niets met de Belgische zuivel aan de hand is.

Het veterinair comité adviseert de Europese Commissie. Een bron bij dit comité zegt echter net als de Eurocommissarissen Bonino (Consumentenzaken) en Fischler (Landbouw) dat er pas volgende week duidelijkheid komt over de kwaliteit van methoden die België heeft gebruikt om de aanwezigheid van dioxinen in zuivel te onderzoeken.

Deskundigen van de Commissie bestrijden dat de Belgische methode in alle gevallen uitsluitsel over de aanwezigheid dioxinen geeft. De Commissie blijft dan ook bij haar eis dat de Belgische regering moet zorgen dat zuivelproducten uit de winkels verdwijnen. Dehaene zei aan de vooravond van de verkiezingen van morgen echter dit te weigeren. Eurocommissaris Fischler kondigde aan dat de Commissie daarom een procedure tegen België zal aanspannen bij het Europees Hof van Justitie. Eurocommissaris Bonino zei maandag een eerste rapport te verwachten over het onderzoek van de Commissie naar de oorzaak van de bij kippen aangetroffen besmetting met dioxinen. Zij zei dat de Belgische autoriteiten schijnen te denken dat er een ongeluk is gebeurd waardoor dioxinen in veevoer terecht is gekomen. Maar de Commissie wil geen enkel risico nemen en doet er daarom alles aan om de bron van de besmetting te vinden.

EU-inspecteurs zijn daarom gisteren ook bij Nederlandse bedrijven geweest die grondstoffen hebben geleverd aan vetsmelterij Verkerst, die een sleutelrol bij de besmetting speelt. Fischler zei dat het een groot probleem is dat België niet in staat lijkt om de bron van de dioxinebesmetting op te sporen.

    • Ben van der Velden