Actie Russen verrassing voor NAVO

De NAVO is volledig overvallen door de eenzijdige Russische actie om afgelopen nacht al troepen naar de Kosovaarse hoofdstad Pristina te sturen. Gisteravond nog zei de NAVO niet verontrust te zijn omdat Moskou de verzekering had gegeven dat geen Russische soldaten vroegtijdig Kosovo zouden binnentrekken.

,,De NAVO is blij met de Russische wens deel uit te maken van KFOR'', zei een zegsman gisteren nadat duidelijk was geworden dat Russische troepen naar de grens met Kosovo op weg waren, maar nog voordat het nieuws over de aanwezigheid van Russische militairen in Pristina afgelopen nacht bekend werd. ,,Het is een aanwijzing dat Rusland een rol wil spelen. De NAVO heeft acte genomen van het bericht uit Moskou dat ze aan de grens blijven en niet Kosovo in gaan.''

Dat er een race om Pristina zou plaatshebben, werd gisteravond nog niet aannemelijk geacht. ,,Het gaat nu om 180 man, dat is geen overwinnend leger'', aldus een militair. ,,En in Kosovo zit links en rechts het UÇK.'' Het feit dat op de Russische militaire voertuigen het logo SFOR provisorisch was vervangen door KFOR werd ,,potentieel interessant'' genoemd. ,,Want dat betekent dat ze onderdeel willen uitmaken van KFOR.'' De NAVO wil afspraken maken over de wijze waarop Rusland deelneemt aan de vredesmacht. De belangrijkste gesprekken daarover vinden in Moskou plaats.

De NAVO zou volgens een militair vandaag ten minste 5.000 militairen Kosovo binnen brengen. Ze zouden Pristina bereiken. De troepen komen via drie wegen het land binnen: de Duitsers uit Albanië, de Britten via Maceonië en de Fransen van westelijker. In Macedonië staan nu zo'n 20.000 soldaten klaar. Meer troepen worden in de komende dagen verwacht. Voor KFOR zijn inmiddels meer dan 57.000 troepen toegezegd, waarvan een duizendtal uit de Arabische Emiraten. De troepen worden ondergebracht in vijf brigades.

Volgens de NAVO-opperbevelhebber Clark, die gisteren verslag uitbracht op het hoofdkwartier, verloopt de terugtrekking van het Joegoslavische leger goed. Duizend soldaten en honderd voertuigen zouden Kosovo hebben verlaten. ,,Een duidelijk teken van terugtrekking'', aldus Clark. ,,Tot nu toe verloopt alles volgens plan.'' Wel hebben donderdag nog gevechten plaatsgehad en werd een NAVO vliegtuig aangestraald door Joegoslavische luchtafweer. De NAVO voert nog altijd zo'n 350 vluchten per dag boven Kosovo uit om toe te zien op de terugtrekking van de Joegoslavische troepen.

In Den Haag ging gisteren de Tweede Kamer unaniem akkoord met een Nederlandse bijdrage van 2050 militairen aan KFOR. De Kamer staat erop dat het commando van de 48.000 KFOR-militairen bij de NAVO moet liggen. Ook wil de Kamer geen aparte zone voor de Russische troepen in Kosovo.