Aanbieder Internet vrijgepleit

Internetaanbieders zijn niet verantwoordelijk voor het materiaal dat hun klanten verspreiden, tenzij onomstotelijk vaststaat dat het materiaal onrechtmatig is en de internetaanbieder daarvan op de hoogte is. Dat heeft de rechtbank in Den Haag deze week besloten in een bodemprocedure van Scientology tegen elf Nederlandse Internetaanbieders en de publiciste Karin Spaink.

De Church of Scientology eiste dat Spaink en de Internetaanbieders bepaalde delen van de leer van Scientology van Internet zouden verwijderen. De gedaagden werden beschuldigd van auteursrechtenschending.

Spaink, schrijfster en kandidaat-europarlementariër voor GroenLinks, plaatste in 1996 enkele teksten van Scientology op haar homepage bij de provider XS4ALL. Volgens Scientology hadden de stukken nooit openbaar gemaakt mogen worden. Scientology is op een geheime leer gebaseerd. Pas na het volgen van dure cursussen krijgen leden inzicht in de grondslagen van de sekte.

De rechtbank besloot dat Internetaanbieders om twee redenen niet aansprakelijk zijn voor auteursrechtinbreuken en andere onrechtmatige daden van hun klanten. Ten eerste zijn ze slechts een doorgeefluik van informatie die ze niet hoeven te controleren voor publicatie. Ten tweede vormt verveelvoudiging op Internet geen echte inbreuk op de auteursrechten omdat niet de provider, maar de techniek de reproductie bepaalt.

Ook Spaink heeft volgens de rechtbank niet onrechtmatig gehandeld door de teksten openbaar te maken, omdat de sekte deze al onder vele cursisten heeft verspreid.