Waanzee

In de recensie van Waanzee (Boeken, 28.5.99) wordt opgemerkt dat dit na 84 jaar de eerste publicatie is over het drama van godsdienstwaanzin op een Katwijkse logger in 1915. Ik moge u attent maken op een boekje van Johan W. Schotman: De blinde vaart, uitgegeven in 1941 door De Driehoek te Naarden. In dit boek wordt het drama in 67 bladzijden aangrijpend behandeld en fijnzinnig geïllustreerd door F. van den Berg.