Tekst van tv-toespraak Miloševic

De tekst van de tv-toespraak van president Slobodan Miloševic, gisteren na het staken van de NAVO-luchtacties.

Beste burgers, een gelukkige vrede voor ons allen!

Op dit moment gaan onze gedachten uit naar de helden die hun leven hebben gegeven voor de verdediging van het vaderland in de strijd voor vrijheid en waardigheid van onze natie. Al hun namen worden bekendgemaakt, maar op dit moment wil ik u laten weten dat tijdens de oorlog die precies elf weken duurde 462 Joegoslavische soldaten en 114 politie-agenten zijn gedood.

We zullen onze schuld aan hen nooit kunnen inlossen. We moeten doen wat we kunnen. Het is onze plicht om te zorgen voor hun families en hun terug te betalen door altijd bereid te zijn de vrijheid en waardigheid te verdedigen van dit land, waarvoor zij hun leven hebben gegeven.

De gehele natie heeft deelgenomen aan deze oorlog – van baby's in ziekenhuizen en patiënten op de intensive care-afdeling tot soldaten in de loopgraven van de luchtafweer en soldaten aan de grenzen. Niemand zal de heldenmoed vergeten van hen die de bruggen hebben verdedigd, van burgers die fabrieken hebben verdedigd, pleinen en steden, hun staat en hun volk.

Het volk – dat zijn de helden. Dat zou de kortste samenvatting van deze oorlog kunnen zijn. Het volk – dat is de held, het zou zich een held moeten voelen en zich als zodanig gedragen: met waardigheid, verhevenheid en verantwoordelijkheidsgevoel.

Tijdens de bijeenkomsten van het afgelopen jaar kwam een slagzin telkens terug: ,,We zullen Kosovo niet opgeven.'' We hebben Kosovo niet opgegeven. Vandaag worden de territoriale integriteit en soevereiniteit gegarandeerd door de landen van de G8 en de VN. Deze garantie staat in de ontwerp-resolutie. Open vragen over de mogelijke onafhankelijkheid van Kosovo die speelden vóór de agressie zijn afgesloten met het akkoord van Belgrado. De territoriale integriteit van ons land kan nooit meer in twijfel worden getrokken.

We hebben overleefd, het land verdedigd, en het hele probleem naar het hoogste gezag in de wereld weten te brengen, de top van de pyramide: de VN. Het probleem moest onder auspiciën van de VN en overeenkomstig het VN-handvest worden opgelost. De troepen die in Kosovo worden gestationeerd komen onder gezag van de VN. Ze hebben als belangrijkste taak het waarborgen van de veiligheid van alle burgers. Ook zal er onder VN-vlag een politiek proces plaatshebben, gebaseerd op de eerder genoemde principes en op de soevereiniteit en integriteit van elk land. In dat politieke proces kan alleen autonomie voor Kosovo ter sprake komen en niets anders.

Door voor de VN te verschijnen, hebben we niet alleen ons land verdedigd, maar ook de VN op het wereldtoneel teruggebracht. De VN hebben niet gefunctioneerd in de tachtig dagen voor deze agressie. Dit is onze bijdrage aan de wereld: een stokje steken voor het ontstaan van een eenzijdige wereld, het voorkomen van een wereld waarin het dictaat van één machtscentrum geaccepteerd moet worden.

Ik denk dat deze bijdrage in de geschiedschrijving als zeer groot zal gelden en dat de heldenmoed van ons volk in het verzet tegen de vele malen sterkere en grotere vijand het einde van de twintigste eeuw zal markeren. Hiervan ben ik overtuigd.

We hebben laten zien dat ons leger onoverwinnelijk is – zonder twijfel het beste leger in de wereld. Hiermee bedoel ik soldaten, politie-agenten en alle defensie-eenheden van het land. Ze hebben de hele wereld laten zien hoe je een land dient te verdedigen, hoe eensgezind en standvastig we waren. Want het volk was het leger en het leger was het volk.

Nooit eerder is ons volk zo verenigd geweest en nimmer in onze historie hebben we minder lafaards gehad die het land ontvluchtten en in het buitenland in veiligheid het einde van de oorlog afwachtten.

Op dit moment staan we voor veel nieuwe problemen, die voor ons veel nieuwe verplichtingen scheppen aan het einde van de agressie en het begin van de vrede. We moeten zorg dragen voor degenen die dat het meest nodig hebben, de gezinnen van de gesneuvelden, degenen die voor het leven zijn verminkt, al die arbeiders, boeren en burgers die schade hebben opgelopen door de oorlog en die een helpende hand nodig hebben. Iedereen heeft hulp nodig.

In het vooruitzicht staat de wederopbouw van het land. We zullen beginnen met het onmiddellijk herbouwen van onze bruggen, onze fabrieken, wegen. We zullen opnieuw een grote ontwikkeling in gang moeten zetten, die de vitaliteit van onze burgers weerspiegelt. En als ik spreek over ons volk, dan bedoel ik alle burgers en alle nationaliteiten. We hebben de enige multi-etnische samenleving verdedigd die is overgebleven als restant van het vroegere Joegoslavië - dat is nòg een geweldige verdienste van onze verdediging.

De troepen die naar Kosovo komen, zullen de vrede dienen, ongeacht de landen waar ze vandaan komen. Een leger volgt altijd bevelen op, en het de opdracht hier is om het volk en de vrede te beschermen. Het werk dat voor ons ligt vereist grote mobilisatie. Ik denk dat onze eensgezindheid in deze moeilijke tijden een belangrijk winstpunt is, dat we moeten koesteren. Ik wens alle burgers van Joegoslavië veel blijdschap en geluk bij de wederopbouw van ons land!