`Regering Antillen moet bezuinigen'

Afslanking van het ambtenarenapparaat met 30 procent, verhoging van de omzetbelasting van 2 naar 5 procent en een blijvende verlaging van de overheidsbijdrage aan de pensioenpremies voor ambtenaren.

Deze aanbevelingen heeft de Commissie Nationaal Herstelplan gisteren gedaan aan de Antilliaanse regering en het parlement om de dreigende financieel-economische crisis af te wenden.

Het kabinet-Römer heeft de commissie drie maanden geleden ingesteld. Zij bestaat uit de president van de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA), dr. E. Tromp, ir. G. Wawoe, lid van de Raad van State en de onafhankelijke accountant I. de Windt.

Het economische herstelplan van het kabinet-Römer van december werd zowel lokaal als door Nederland afgewezen wegens gebrek aan concrete financiële onderbouwing. De nieuwe aanbevelingen gaan nog verder dan de adviezen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) recent aan de Antilliaanse regering gaf.

Zowel het IMF als de commissie constateren dat de begrotingstekorten niet meer gefinancierd kunnen worden bij voortzetting van het huidige beleid. De afgelopen tien jaar zijn de schulden van de Antillen opgelopen van omgerekend ruim 1,5 naar meer dan 3,5 miljard gulden. (ANP)