Rechter laat varkenswet buiten werking

De varkenswet, die voorziet in een gedwongen inkrimping van de varkensstapel zonder schadevergoeding, blijft buiten werking totdat een rechter in een bodemprocedure een uitspraak heeft gedaan. Het belang van de varkensboeren weegt zwaarder dan het algemeen belang.

Dat bepaalde de president van het gerechtshof in Den Haag gisteren in een spoedappèl dat het ministerie van Landbouw had aangespannen. De inkrimping van de varkensstapel blijft daarmee in ieder geval tijdelijk van de baan.

De president van het Haagse hof volgde in haar uitspraak een eerder vonnis van een rechter die de wet buiten werking had gesteld. De uitspraak in de bodemprocedure wordt niet eerder dan begin volgend jaar verwacht. Daarna is nog beroep bij het Europese Hof mogelijk.

Afgelopen maandag stapte minister Apotheker van Landbouw op wegens de juridische procedures rondom de varkenswet. Omdat een alternatief plan dat hij had opgesteld om tot een oplossing te komen onvoldoende steun van zijn collega-ministers kreeg, stelde hij zijn portefeuille ter beschikking. Naar verwachting praat Apothekers opvolger Brinkhorst vandaag in de ministerraad over het alternatief, waarbij boeren wél geld krijgen voor de varkensrechten die ze moeten inleveren.

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben teleurgesteld gereageerd op de uitspraak. Zij vinden dat Brinkhorst zich snel moet inwerken in het varkensdossier. CDA'er Atsma stelde dat de nieuwe minister er goed aan zou doen weer met de varkensboeren om de tafel te gaan zitten.

De procedures tegen de wet zijn aangespannen door de Nederlandse Vakbond Varkenshouders (NVV). Op 23 februari dit jaar bepaalde de rechter dat drie belangrijke hoofdstukken van de Wet Herstructurering Varkenshouderij (de varkenswet) buiten werking gesteld moesten worden. Het ministerie moest ofwel een schadevergoeding aan de boeren betalen ofwel aantonen dat de wet niet in strijd is met Europese verdragen.

,,Deze uitspraak compliceert de haalbaarheid van de doelstellingen van het kabinet. Het bewijst dat dit beleidsterrein de eerste prioriteit moet krijgen'', aldus het ministerie in een eerste reactie. De leider van de NVV, Van den Brink, reageerde gisteren geëmotioneerd op de uitspraak van het hof. ,,Er valt een gigantisch stuk spanning van me af'', zei hij na afloop van de zitting.