Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Rabo snoeit in kosten om lagere marktgroei

De Rabobank gaat de komende drie jaar de kosten flink terugschroeven om de lagere groei van de markt op te vangen. Of de operatie tot banenverlies zal leiden is niet duidelijk.

Dit heeft directievoorzitter H. Smits gisteren tijdens de algemene vergadering van de Rabobank bekendgemaakt. Terwijl het kostenniveau hoog blijft, ziet de bank haar winstgevendheid teruglopen. De dubbele groeicijfers bij alle onderdelen van de bank behoren voorlopig tot het verleden. ,,We gaan terug naar normale cijfers'', aldus Smits.

Een deel van de kosten zal worden bespaard bij Rabobank International, de zakenbank van de Rabo. Vorige week werd al bekend dat dit onderdeel in de verliezen komt, als het kostenniveau niet wordt aangepast. Rabo International, in 1996 gestart, past in Rabo's strategie om naast reguliere bankactiviteiten ook investment-bankdiensten (aandelenemissies, fusiebegeleiding, valutahandel) aan te bieden aan zijn cliënten. Hoe de kosten moeten worden teruggedrongen besluit de hoofddirectie volgens Smits binnen enkele weken.

Ook in de rest van de organisatie moeten de kosten lager komen te liggen. Smits hield de leden van de coöperatieve bank gisteren voor dat kostenbesparingen noodzakelijk zijn in verband met de Europese concurrentieslag die volgens hem binnen vijf jaar zal ontbranden. De personeelskosten stegen vorig jaar met 20 procent. De Europese concurrentie brengt ook met zich mee dat Smits naar buitenlandse partners op zoek is. Met een aantal banken zijn al gesprekken gevoerd.

Ondanks de problemen bij de zakenbank draait de Rabo-organisatie in haar geheel goed. De kredietverlening steeg in de eerste drie maanden van dit jaar met 17 procent ten opzichte van dezelfde periode van 1998, terwijl de toevertrouwde middelen en de premie-omzet in verzekeringen toenamen met respectievelijk 12 en 10 procent. De provisie-inkomsten liepen echter terug. Volgens de bank houdt dat verband met het minder spectaculaire beursklimaat.

Voor geheel 1999 is Smits minder uitbundig. Door de lagere groei van de provisies, de verkrapping van de rentemarge en hoge personeelskosten verwacht de Rabo-topman voor het gehele jaar slechts een ,,zeer beperkte verbetering van het nettoresultaat''.