Kunstwerk Jan Wolkers in schuur

Het vorig jaar met geweld beschadigde kunstwerk Vrouwen in Verzet van Jan Wolkers, blijft voorlopig bij een Amsterdams glazeniersbedrijf in de schuur staan. De gemeente Oegstgeest heeft een beslissing over het glazen kunstwerk uitgesteld. Het kunstwerk werd half december met straattegels onherstelbaar beschadigd. De gemeente Oegstgeest zegde toe het vernielde kunstwerk te laten herstellen. Toen dat niet mogelijk bleek, besloot Oegstgeest dat er een tweede beeld moest komen. In februari werd een offerte aangevraagd bij Wolkers en het glazeniersbedrijf Tetterode. Hoewel de prijs voor de replica lager uitvalt dan de 100.000 gulden die het origineel kostte, wil het college van B en W een nieuw raadsvoorstel maken. Naar verwachting komt dat voorstel pas in oktober in de raad.