Kunstfondsen tegen Van der Ploegs beleid

De plannen voor een nieuw kunstbeleid van staatssecretaris Van der Ploeg van Cultuur vallen slecht bij de tien nationale kunstfondsen. Dat hebben zij gisteren in een gemeenschappelijke verklaring laten weten.

Van der Ploeg presenteerde zijn plannen deze week in de nota Cultuur als Confrontatie. Daarin stelt hij zich ten doel een breder publiek, met name ook jongeren en allochtonen, te interesseren voor kunst.

De fondsen, die Van der Ploegs beleid voor een belangrijk deel moeten uitvoeren, onderschrijven de doelstellingen van de staatssecretaris, zegt Sylvia Dornseiffer, voorzitter van het Fondsenoverleg. Maar ze zijn bang dat Van der Ploeg met zijn `actieplannen' en `aanschrijvingen' meer te zeggen wil krijgen over het beleid van de fondsen. Dornseiffer: ,,Van der PLoeg heeft gezegd dat hij elk jaar met nieuwe aanwijzingen kan komen. Dat is niet goed voor de continuïteit. We zijn bang voor een jojo-beleid.''

De fondsen waar het om gaat zijn het Fonds voor Beeldende Kunsten, Vormgeving en Bouwkunst, de Mondriaan Stichting, het Stimuleringsfonds voor de Architectuur, Nederlands Fonds voor de Film, Fonds voor de Scheppende Toonkunst, Fonds Bijzondere Journalistieke Projecten, het Nederlands Literair Produktie- en Vertalingenfonds, Fonds voor de podiumkunsten, Stimuleringsfonds Nederlandse Culturele Omroepproducties en het Fonds voor de Letteren.

In hun verklaring schrijven zij: ,,De fondsenstructuur, met zijn systeem van vrijheid (bij de beoordeling van projecten) in gebondenheid (het beleidskader van het minsterie van OC en W), heeft ten opzichte van het verleden tot goede resultaten geleid: meer flexibiliteit, sneller inspelen op ontwikkelingen in de kunst, meer transparantie, lagere kosten, snellere afhandeling en een hoger serviceniveau.''