FNV hekelt uitkeringsloketten

Uitkeringsloketten vormen een barrière voor werkzoekenden om werk te vinden. Uitvoeringsinstellingen (uvi's) als Gak en GUO/Cadans, sociale diensten, arbeidsbureaus en – in mindere mate – Centra voor Werk en Inkomen staan succesvolle bemiddeling van hun klanten naar werk in de weg.

Dat stelt de vakcentrale FNV in een toelichting op de vanochtend gepubliceerde `Wachtkamerenquête'.

,,Uitkeringsloketten vormen een barrière voor maatwerk. Het glas van het loket lijkt op een spiegel waarin de klant zichzelf ziet, zonder te weten wat er achter die spiegel gebeurt'', aldus FNV-federatiebestuurster Agnes Jongerius.

Uit de enquête blijkt volgens haar dat werkzoekenden geen hoge pet ophebben van uitkeringsinstanties. ,,De klanten durven hun eigen plannen om werk te vinden niet in te brengen omdat ze bang zijn voor de instantie of omdat ze verwachten dat er toch niks mee wordt gedaan.''

Meer dan de helft van de in wachtkamers ondervraagde werkzoekenden gaf aan daar ervaring mee te hebben gehad. Om dat te verbeteren pleit FNV-bestuurster Jongerius voor de instelling van een vaste contactpersoon die de uitkeringsgerechtigde ,,door de verschillende instellingen en regelingen loodst''. Ze ziet een rol voor de vakbeweging weggelegd bij het oprichten van een onafhankelijk steunpunt voor informatie en advies voor werkzoekenden. Daar zouden ze vrijuit hun problemen moeten kunnen bespreken, zonder bang te zijn voor problemen met de uitkeringsinstanties.

De FNV wil dat er een wettelijk recht op inspraak voor klanten van uitvoeringsinstellingen en arbeidsburaus komt. Sociale diensten hebben al zo'n cliëntenraad. Met het Gak hebben de bonden onlangs een convenant gesloten, dat de instelling van een klantenraad voor elke Gak-vestiging voorschrijft.