Commissie woedend op dissident lid

De Kamercommissie opsporingsmethoden wil dat commissielid J. Niederer (VVD) de kritiek op haar eindrapport die hij gisteren in deze krant uitte volledig herroept.

Dit heeft commissievoorzitter E. Kalsbeek (PvdA) gisteren per brief meegedeeld aan Kamervoorzitter J. van Nieuwenhoven. Niederer noemt de constatering van de commissie dat de politie meewerkte aan de import van 15.000 kilo cocaïne ,,onwaarachtig'' en ,,voor een deel gebaseerd op vermoedens''. Ook weerspreekt hij dat zijn partijgenoot minister Korthals (Justitie) op 26 maart door de commissie van alle beschikbare informatie over de cocaïnetransporten op de hoogte is gebracht, zoals voorzitter Kalsbeek (PvdA) zegt.

De Kamercommissie is gisteravond in crisisberaad bijeengekomen. Voorzitter Kalsbeek heeft Niederer er ook per brief op gewezen dat hij de conclusies in het rapport met uitzondering van een reeds geplaatste voetnoot eerder heeft onderschreven. ,,De overige leden van de commissie nemen volledig afstand van de door u gedane uitspraken'', schrijft Kalsbeek. Niederer weigert terug te komen op zijn kritiek.

Minister Korthals heeft gisteren overleg gevoerd over het rapport Kalsbeek met de voorzitter van het college van procureurs-generaal J.L. de Wijkerslooth. De officieren van justitie die de Kamercommissie van de inlichtingen over de vermeende cocaïne-importen hebben voorzien, zoals P. Snijders uit Haarlem, advocaat-generaal S. Zwerwer uit Leeuwarden en de Amsterdamse officieren van justitie H. Vrakking en F. Teeven, hebben opdracht gekregen ambtsberichten op te stellen voor de minister.

Teeven zegt deze maand in het juridisch maandblad Mr. dat hij informatie heeft over het beïnvloeden van rechters en politici zich door criminelen hebben laten beïnvloeden. ,,Er is wel degelijk zicht op corruptie binnen het overheidsapparaat'', aldus Teeven. Of die informatie waar is zegt Teeven niet te kunnen beoordelen. Desgevraagd voegde hij hier vanmorgen aan toe: ,,En dat heb ik ook bij de commissie Kalbeek verklaard.''