Bonus voor snelle TU-studenten

Voor eerstejaarsstudenten aan de faculteit technische natuurkunde in Delft wordt het bijzonder lucratief om zo snel mogelijk de propedeuse te halen. Studenten die dat in het studiejaar 1999/2000 binnen twaalf maanden doen, krijgen hun collegegeld (ruim 2.800 gulden) voor het tweede jaar vergoed. (ANP)