Blijf op je eigen helft! 5

Hoog boven het weiland vloog Martha, over het HEK en boven het weitje waar de schapen angstig onder haar bijeendromden. Ze keken naar de vliegende koe alsof ze water zagen branden. Martha was een echte helikoepter geworden. De mouwen van de jurk van de boerin, die Martha had omgebonden, zwiepten door de lucht als helikopterwieken, en hoger vloog ze, hoger. Ze genoot van het uitzicht, ver over de groene landerijen, en in de verte de boerderij waar ze 's winters stonden. Martha had wel door willen vliegen, maar het geroep van Bertha, Erna en Wilma, bracht haar terug in de werkelijkheid. Haar drie vriendinnen stonden te loeien bij het HEK: ,,Martha, je vliegt te ver! De schapen, de schaaa-pen!'' hoorde ze. Ze keek naar beneden, zag de kudde samengepakte schapen en zette prompt haar helikoepter uit. Meteen viel ze loodrecht naar beneden, boven op een schaap, dat door de geweldige klap nog net een goudgeel bloempje uitspuugde. ,,Ik ben over het HEK gevlogen!'' riep Martha, boven op het schaap, naar haar vriendinnen. Die begonnen te juichen.

Koe Bertha had inmiddels een boerenlaken van de waslijn getrokken en begon er mee te zwaaien en dansen - en al gauw was het groot feest in de koeienwei. Martha vloog terug, want ze wilde er niets van missen. Er werd gedanst en gehost door de koeien, om te vieren dat ze over het HEK waren gekomen, en tegen de schapen, die verbaasd door het HEK stonden te loeren, riepen ze: ,,Schapen, kom er bij, doe mee met ons feest!''

Slot