Afval van `dioxinekippen' in Nederlands veevoer

Slachtafval van verdachte Belgische `dioxinekippen' is in Nederland verwerkt tot meel voor mengvoeders voor varkens en kippen. Vanuit Nederland is het meel ook verkocht aan producenten van katten- en hondenbrokken in verschillende Europese landen. Het gaat om afval van slachtkuikens die in België uit voorzorg uit de winkels zijn gehaald.

In Nederland zijn de dieren die het verdachte mengvoer hebben gegeten deels in de voedselketen terechtgekomen. Het ministerie van Landbouw zegt dat bedrijven die het verdachte meel hebben afgenomen worden geblokkeerd. Vanmiddag wordt de Kamer door staatssecretaris Faber van Landbouw per brief geïnformeerd over de nieuwe ontwikkeling in de dioxine-affaire. Het ministerie is overigens al sinds vorige week vrijdag op de hoogte van de verwerking van het verdachte Belgische slachtafval in Nederland.

Het slachtafval is in België ingezameld door het bedrijf Rendac in het Vlaamse Denderleeuw en verwerkt door de Rendac-vestiging in het Nederlandse Son. Rendac zegt afgelopen dagen al honderden tonnen meel en vet, gemaakt van het Belgisch kippenafval, te hebben teruggehaald bij klanten. Het is in overleg met de Algemene Inspectiedienst (AID) van het ministerie van Landbouw voor nader onderzoek opgeslagen. Rendac in Denderleeuw is met 7.000 ton slachtafval per week de grootste verwerker van pluimveeafval en kadavers in België. Rendac in Oss zegt niet te kunnen uitsluiten dat delen van besmette Belgische kuikens verwerkt zijn. ,,Van enig gevaar voor de volksgezondheid is echter geen sprake', meent Rendac-directeur D. Kloosterboek. ,,Het Belgische pluimveeafval is in elk geval dusdanig verdund dat er geen verhoogde gehalten dioxinen zijn overgebleven."

Uit eigen monsters van Rendac zou blijken dat de aanwezigheid van PCB's in het Belgisch meel uit de verdachte periode ver onder de toegestane norm is gebleven. PCB's worden gebruikt als risico-indicator voor de aanwezigheid van dioxinen. De monsters zijn ter beschikking gesteld van de AID. Rendac kwam in actie na een maatregel van de Europese Unie. Die verbood vorige week de verwerking van producten van Belgische herkomst. De AID onderzoekt sinds maandag dit nieuwe spoor naar Nederland. Het Belgische ministerie van Landbouw heeft aanvullende informatie verstrekt.

DIOXINEN: pagina 2

Rendac

In het bericht Afval van dioxinekippen in Nederlands veevoer (vrijdag 11 juni, pagina 1) wordt directeur D. Kloosterboek van de Rendac in Oss geciteerd. Dit moet zijn van Rendac in Son.