Taxiregelaars weer afgeschaft

De `standplaatscoördinatoren' op het Rembrandtplein in Amsterdam, die een eind moesten maken aan ruzies en vechtpartijen in de rij voor de taxi's, zijn na vierenhalve maand weer afgeschaft. Zij werden uitgescholden en mishandeld. De Amsterdamse Taxicentrale achtte het niet langer verantwoord hen in te zetten.