`Soms verblijfstitel voor witte illegalen'

Een aantal zogenoemde witte illegalen dat volgens staatssecretaris Cohen (Justitie) Nederland dient te verlaten kan alsnog aanspraak maken op een verblijfsvergunning.

Dit is het gevolg van twee uitspraken van de Rechtseenheidskamer Vreemdelingenzaken (REK) in Den Haag. Uit de eerste uitspraak vloeit voort dat witte illegalen die na een eerste aanvraag Nederland dienden te verlaten, maar die een nieuwe aanvraag indienden nadat ze zes jaar wit hadden gewerkt, alsnog mogen blijven.

De tweede uitspraak geeft aan dat de tot nog toe gestelde regel dat witte illegalen zes jaar een inkomen op bijstandsniveau moeten hebben verdiend, niet langer standhoudt.

Witte illegalen in dezelfde omstandigheden kunnen op basis van de REK-uitspraak bij de rechter eisen dat ze alsnog een verblijfsvergunning krijgen. Ze kunnen ook een nieuwe aanvraag doen of per brief aan Cohen vragen om terug te komen op zijn beslissing dat ze Nederland dienen te verlaten.

De Rechtseenheidskamer beslist over zaken waarvan de jurisprudentie uiteenloopt. Zo oordeelden rechters verschillend over de `dubbele aanvraag': witte illegaal, in 1992 afgewezen omdat nog niet zes jaar wit is gewerkt, verlaat Nederland toch niet, dient in 1996 nieuwe aanvraag in omdat inmiddels wél zes jaar wit is gewerkt. Justitie vindt dat de witte illegaal al in 1992 had moeten vertrekken, rechters oordelen verschillend. De REK heeft nu beslist dat in deze gevallen de witte illegalen een verblijfstitel behoren te krijgen.

Ook in een andere zaak heeft de REK in het voordeel van de witte illegalen beslist. Het vereiste zes jaar wit te werken is gekoppeld aan een ander vereiste: minimaal een inkomen op bijstandniveau. Maar dit vereiste staat alleen in een werkinstructie van de immigratiedienst. De REK vindt dat onvoldoende en oordeelde dat een witte illegaal die meer dan zes jaar de krant heeft bezorgd maar onder het bijstandsniveau verdiende, toch in Nederland mag blijven.

Op hoeveel witte illegalen de REK-uitspraken betrekking hebben is niet bekend.

Ook het besluit van Cohen om dertien witte illegalen die in Den Haag in hongerstaking waren een verblijfsvergunning te geven kan precedenten scheppen.