RONDOM DE RING

Behalve in het Muziektheater, is de operacyclus Der Ring des Nibelungen (1876) van Richard Wagner ook elders te zien of te horen.

Videoscherm De derdecyclus (17 t/m 23 juni) is ook buiten het Muziektheater rechtstreeks te volgen. De voorstellingen worden op initiatief van het Holland Festival live geprojecteerd op een groot videoscherm in het Amsterdamse Oosterpark.

Radio en tv Der Ring des Nibelungen is ook rechtstreeks te horen via Radio 4. Die Walküre vanavond 10 juni 18 uur; Siegfried 20 juni 17.30 uur; Götterdämmerung 23 juni 17.30 uur. De NOS–tv zendt de cyclus uit op vier zondagmiddagen van 28 november t/m 19 december.

Programmaboeken Naast de vier fraai uitgegeven programmaboeken voor de afzonderlijke opera's (20 gulden per stuk) heeft De Nederlandse Opera nog twee Ring-boeken samengesteld. Ten eerste een `gouden' boek. Het documenteert leven en werk van Richard Wagner, de geschiedenis van het ontstaan van Der Ring des Nibelungen, de première in Wagners eigen Festspielhaus in Bayreuth en reacties daarop van tijdgenoten en van Nederlandse literatoren als Marcellus Emants, Louis Couperus, P.N. van Eijck en Simon Vestdijk. Verder een overzicht van de muzikale leidmotieven. Prijs 20 gulden. bestellen (020) 551 82 88.

Fotoboek Een ruime selectie uit de foto's die de fotografe Ruth Walz eerder maakte van de afzonderlijke voorstellingen is bijeengebracht in het boek Der Ring des Nibelungen – een fotografische impressie. De kleine kleurenfoto's geven een indrukwekkend beeld van de visueel zeer gevarieerde scènes van deze Ring-productie van decorbouwer George Tsypin, kostuumontwerpster Eiko Ishioka en regisseur Pierre Audi. Prijs 35 gulden.