Rodamco splitst half juli in vier fondsen

Beleggers in het vastgoedfonds Rodamco kunnen vanaf half juli hun geld steken in vier regionaal gesplitste fondsen. Met de opdeling hoopt moederconcern Robeco de vastgoedpoot weer aantrekkelijker te maken voor beleggers. Rodamco kreeg de afgelopen jaren zware klappen als gevolg van de crisis in Azië. Het fonds nam in totaal voor 250 miljoen gulden aan voorzieningen als gevolg van de waardedaling van Aziatisch vastgoed.

De afgelopen maanden heeft Rodamco weinig spectaculaire resultaten geboekt. De nettowinst in het eerste kwartaal van het lopende boekjaar (maart tot en met mei) kwam uit op 167 miljoen gulden (76 miljoen euro), 2,3 procent meer dan in dezelfde periode vorig jaar. In het boekjaar '98/'99 kon Rodamco nog een winstgroei van 6 procent over de eerste drie maanden bekendmaken. Per aandeel bleef de winst over het eerste kwartaal van 1999/2000 gelijk op 0,44 euro. Op de Amsterdamse effectenbeurs werd vanmorgen nauwelijks gereageerd op de kwartaalcijfers. De koers zakte een stuiver tot 57,25 euro.

Als Rodamco niet was opgesplitst, zou het vastgoedfonds over het lopende boekjaar zijn uitgekomen op een winststijging van 7 procent, zo zei Rodamco-directeur J. de Kreij vanmorgen in een toelichting op de splitsing. Dat is een lagere groeiverwachting dan in het boekjaar '98/'99, toen het nettoresultaat bijna tien procent hoger eindigde. Door de opdeling van Rodamco in vier regionale fondsen (Rodamco North America, Continental Europe, United Kingdom en Asia) krijgen beleggers meer inzicht in de prestaties in de verschillende regio's. De Kreij, die vanaf half juli bestuursvoorzitter wordt van Rodamco Continental Europe, verwacht dat die transparantie zich zal uiten in hogere aandelenkoersen.

Beleggers in Rodamco krijgen straks voor ieder huidig aandeel twee aandelen in het fonds voor Noord-Amerika en het Europa-fonds en één aandeel in het Britse fonds en in het Aziatische fonds.

Gemeten in marktwaarde van het onroerend goed is het Amerikaanse fonds straks het grootste van de vier. In totaal heeft Rodamco North America voor 3 miljard euro (6,6 miljard gulden) in portefeuille. De bezettingsgraad was begin dit jaar 94,7 procent. Rodamco Europe beschikt over vastgoed met een marktwaarde van 1,9 miljard euro, met een bezettingsgraad van 95,1 procent. Rodamco United Kingdom heeft een portefeuille van 1,7 miljard euro. Hiervan staat 2,7 procent leeg. Rodamco Asia heeft een portefeuille van 356 miljoen euro, waarvan 59,7 procent bezet is.