Robein ziet winst stijgen

De Haagse levensverzekeraar heeft in 1998 de winst zien stijgen met bijna 40 procent tot 5,1 miljoen gulden. De omzet nam evenals vorig jaar met 9 procent toe, tot 192 miljoen. Het premie-inkomen steeg met 8 procent tot 132 miljoen. Robein verwacht voor het lopende jaar een lichte winststijging.