Passagiersschepen

In de krant van 27 mei stond onder `Passagiersschepen': La Touraine, La Provence, l'Atlantique, La France en La Normandie zijn namen van passagiersschepen.

Neen. Die schepen heetten Le Touraine, Le Provence, Le France en Le Normandie. De namen van die landstreken/het land zijn weliswaar vrouwelijk, maar schepen zijn in het Frans (anders dan in het Engels: `a ship she is a lady') mannelijk en hebben daarom een mannelijke naam.

Toen de France indertijd werd gedoopt door de Franse president, riep deze aan het slot van zijn toespraak als gewoonlijk uit: `Vive la France!'. Applaus. Toen schreeuwde iemand uit het publiek: `Vive le France!'. Hij kreeg een veel groter applaus.

    • D.A. Barendsen