Overbemanning centrales

Er werken zes maal zoveel mensen als nodig zijn bij de acht Russische kerncentrales en daarmee verbonden onderzoeksinstellingen. Dat heeft de minister voor Kernenergie Yevgeny Adamov gezegd. Volgens cijfers van het ministerie heeft de industrietak 40.000 werknemers in dienst, waarvan 20.000 bij de onderzoekbureaus. Sinds de ineenstorting van de Soviet Unie in 1991 is flink het mes gezet in de subsidies voor onderzoek in de kernsector. Kerngeleerden ontvangen vaak maandenlang geen salaris en vechten om de weinige projecten waarvoor subsidies worden vrijgemaakt