OPLEIDING

De opleiding van zangers begint al voor het conservatorium met lessen bij een muziekschool, privé-docent of het voorbereidend onderwijs van de conservatoria. Het onderwijs aan de conservatoria is sinds 1994 opgenomen in de tweefasenstructuur. Wat voorheen de opleiding tot docerend musicus werd genoemd, heet nu `eerste fase' en duurt vier jaar in plaats van vijf jaar. Na deze eerste fase is voor een beperkt aantal studenten een vervolgopleiding mogelijk in de tweede fase. Voor 1994 was dit de opleiding tot uitvoerend musicus. Overigens is de herstructurering van het kunstvakonderwijs nog niet voltooid en zal de Tweede Kamer zich eind juni opnieuw over dit onderwerp buigen. Welke lessen de elf conservatoria precies aanbieden op het gebied van opera, is moeilijk te overzien. Op projectbasis wordt op de verschillende scholen regelmatig iets aan opera gedaan. Op meer structurele basis bieden de conservatoria van Maastricht en Utrecht een specialisatierichting opera aan, deels in de eerste en deels in de tweede fase. De conservatoria van Amsterdam en Den Haag werken samen in de Nieuwe Opera Academie. Dit is de enige officieel erkende tweedefase-opleiding opera in Nederland. In de eerste fase is er een voorbereidend jaar voor de operaklas.

Een klein aantal talenten kan zich in de `derde fase' verder specialiseren bij de Opera Studio Nederland, een éénjarige opleiding die wordt gefinancierd door het ministerie van OCW en de Nederlandse operabedrijven.

Koninklijk Conservatorium Den Haag Juliana van Stolberglaan 1, 2595 CA Den Haag. www.koncon.nl

Conservatorium van Amsterdam Postbus 78022, 1017 LP Amsterdam. info@cva.ahk.nl

Hogeschool voor de Kunsten Utrecht Faculteit Muziek. Mariaplaats 28, 3511 LL Utrecht.

www.hku.nl

Conservatorium Maastricht Bonnefantenstraat 15, 6211 KL Maastricht. info.conservatorium @muz.hsmaastricht.nl

Opera Studio Nederland Vendelstraat 2, 1012 XX Amsterdam.

info@iocn.nl en www.iocn.nl