Niveau van opleiding operazanger `bedroevend'

De kwaliteit van jonge operazangers in Nederland is te gering om ze professioneel te laten optreden. De operagezelschappen in ons land hekelen de ontoereikende zangopleiding aan de conservatoria. Peter de Caluwe, bij De Nederlandse Opera verantwoordelijk voor de casting van zangers en dirigenten: ,,Het niveau dat door de conservatoria wordt afgeleverd is bedroevend laag. Bij 95 procent van de jonge zangers is de kloof met de beroepspraktijk te groot.'' Hans Nieuwenhuis van de de Opera Studio Nederland, die de taak heeft die kloof te overbruggen, noemt de aansluiting op het operavak ,,abominabel''. Er wordt veel geklaagd dat Nederlandse zangers te weinig te horen zijn bij de Nederlandse opergezelschappen. Maar volgens Nieuwenhuis is het wel duidelijk wat daarvan de oorzaak is. ,,Als Nederlandse zangers geen kans krijgen, ligt dat aan het niveau van hun opleiding.'' Volgens Nieuwenhuis leren de zangers zich ook niet presenteren bij een auditie.

De Caluwe en Nieuwenhuis doen hun uitspraken vandaag in de bijlage Profiel, die NRC Handelsblad vandaag wijdt aan de opera in Nederland. Van de elf Nederlandse conservatoria werken slechts die in Amsterdam en Den Haag samen in de Nieuwe Opera Academie. Deze enige door het ministerie van OCW erkende opera-opleiding levert per jaar gemiddeld vijf zangers af. Coördinator López Pinon wijt het gebrekkige niveau aan het Nederlandse onderwijssysteem, dat veel middelmatige studenten toelaat. Volgens de Amsterdamse Conservatoriumdirecteur Lucas Vis is er te stevig bezuinigd op het muziekonderwijs en wordt op de lagere school nauwelijks meer gezongen.

OPERAbijlage Profiel, pagina 32