Meer geld voor regionale radiostations

Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) trekt de komende twee jaar extra geld uit om de publieke regionale radio-omroepen uit de financiële nood te helpen. Hij is bereid het grootste deel van hun tekort (ruim vier miljoen gulden) aan te vullen. Op termijn stijgt de provinciale opslag op de omroepbijdrage, het `omroeptientje', naar 12,40 gulden.

De staatssecretaris hield zijn plannen gisteren aan de Tweede Kamer voor. Die toonde zich tevreden. Het CDA had kritiek op het voornemen van Van der Ploeg om niet het volledige tekort aan te vullen. De omroepen moeten zelf 20 procent voor hun rekening nemen, door te bezuinigen of hun reserves aan te spreken. ,,De omroepen hebben reserves voor slechtere tijden. Dit zijn zulke tijden'', aldus Van der Ploeg. Op verzoek van de christen-democraten komt de PvdA-staatssecretaris met een rapport dat moet aantonen dat de omroepen dit geld kunnen opbrengen. De koepel van de regionale radiostations, Roos, twijfelt daaraan.

Elf van de dertien regionale omroepen belandden vorig jaar in de rode cijfers, doordat reclame-inkomsten stagneerden en het omroeptientje tien jaar lang niet is geïndexeerd. Een in opdracht van Van der Ploeg opgesteld accountantsrapport toont aan dat de in de afgelopen jaren voortdurend door bezuinigingen geplaagde omroepen niets meer kunnen doen om de kosten verder te drukken. ,,De omroepen lopen al op hun tenen'', aldus het rapport.

De tekorten van de verschillende omroepen lopen uiteen van bijna een miljoen bij Radio Drenthe tot nog geen ton bij Omroep Brabant. De druiven zijn zuur voor de omroepen die de afgelopen jaren al forse bezuinigingen doorvoerden; doordat zij hun verliezen binnen de perken hebben gehouden kunnen ze nu minder aanspraak maken op een bijdrage van Van der Ploeg.