Geen fiat De Vries Robbé

De kwakkelende gevel- en hijskranenbouwer De Vries Robbé krijgt geen volledig goedkeurende accountantsverklaring voor zijn jaarverslag. De balans per 31 december 1998 is in orde, oordeelt bureau Arthur Andersen. Deze laat een verontrustend laag eigen vermogen van 2,6 miljoen gulden zien op een balanstotaal van 18,9 miljoen. Maar de resultatenrekening krijgt geen fiat.

,,Er is onzekerheid blijven bestaan met betrekking tot de grootte en de samenstelling van het resultaat over 1998'', aldus de accountantsverklaring. Volgens de cijfers lijdt het bedrijf een verlies van circa 8,3 miljoen.