`Duitse bouw verliest honderdduizend banen'

In de Duitse bouwindustrie staan dit jaar 100.000 banen op de tocht als gevolg van de teruglopende productie in de branche. Een van de oorzaken is onvrede met de economische politiek van de rood-groene regering, waardoor bedrijven hun investeringen naar het buitenland verleggen.

Dit heeft de voorzitter van de Organisatie van Duitse Bouwbedrijven, Ignaz Walter, gisteren gezegd op de jaarvergadering in Berlijn. Walter verklaarde dat de branche zich op een verdere daling van de productie moet instellen. Volgens Walter is sprake van een ,,merkbare verslechtering van de randvoorwaarden'' in Duitsland.

Veel ondernemingen zijn dermate teleurgesteld in het economische beleid van de rood-groene regering, dat ze overwegen hun activiteiten naar het buitenland te verplaatsen, meent Walter. Dat heeft zijn weerslag op de bouwbranche, die in eigen land minder opdrachten krijgt om fabrieken en kantoren te bouwen. Hij verwees naar een enquête van de Duitse Kamers van Koophandel waaruit blijkt dat de helft van de bouwers de bedrijfseconomische positie van hun onderneming niet ziet verbeteren en dat 37 procent zelfs een verslechtering verwacht. Ongeveer 40 procent van de bouwbedrijven wil medewerkers ontslaan.

Van de 100.000 banen die volgens Walter direct worden bedreigd, gaat het om 50.000 arbeidsplaatsen in de bouw en om 50.000 bij de toeleveranciers. In totaal werken 1,1 miljoen werknemers in de Duitse bouwindustrie; 50.000 minder dan tijdens de afgelopen jaarwisseling. In april waren in totaal 247.400 bouwvakkers werkloos.

Met name de situatie in de Oost-Duitse bouw is problematisch. Sinds het begin van dit jaar is de productie versneld teruggelopen. Het aantal opdrachten is het eerste kwartaal met 9 procent gedaald. Over heel 1998 liep het aantal orders in de gehele Duitse bouw met 1,6 procent terug. Elke tweede bouwonderneming in het Oosten ziet zich gedwongen dit jaar personeel te ontslaan.

Walter verwacht dat de werkgelegenheid in West-Duitsland zich volgend jaar zal stabiliseren. Hij verwacht expansie in de verkeerssector. Al in 1997 kondigden de ministers van Verkeer uit de 16 deelstaten aan dat extra investeringen nodig zijn voor de renovatie van oude en de aanleg van nieuwe snelwegen.