Commissie kijkt naar Exxon-Mobil

De Europese Commissie gaat een diepgaand onderzoek instellen naar de gevolgen van de fusie tussen de oliemaatschappijen Exxon en Mobil op de Europese markt. Karel van Miert, de commissaris voor mededingingsbeleid, maakt zich zorgen dat de oliegigant die uit de fusie ontstaat, een te dominante positie in West-Europa krijgt.

De fusie van Exxon en Mobil, die een concern met een marktwaarde op de effectenbeurzen van 82 miljard dollar en een gezamenlijke omzet van 203 miljard dollar zou opleveren, is de grootste in de oliesector tot dusverre. Vooral de lage olieprijs heeft de twee oliebedrijven, die hun hoofdzetel in de Verenigde Staten hebben, in elkaars armen gedreven. Samen kunnen ze voor miljarden dollars aan kosten besparen.

In de Verenigde Staten is Exxon qua omzet en winst de grootste oliemaatschappij, en Mobil de tweede op de ranglijst. Exxon-Mobil wordt de grootste particuliere olieproducent ter wereld. Worden de oliemaatschappijen die eigendom zijn van regeringen in de Golfstaten en Venezuela meegerekend, dan komt Exxon-Mobil op de zesde plaats in de wereld.

In een verklaring zei de Europese Commissie – het dagelijks bestuur van de Europese Unie – gisteren dat de anti-kartelstudie gericht zal zijn op de exploratie, ontwikkeling en productie van ruwe olie en aardgas door Exxon en Mobil in Nederland en Duitsland. Ook worden de marktposities onderzocht in de marketing en verkoop van smeermiddelen en de raffinage en verkoop van motorbrandstoffen en kerosine (vliegtuigbrandstof), onder andere in Groot-Brittannië, Nederland en Frankrijk. Exxons Europese dochterbedrijf Esso heeft grote raffinaderijen, onder andere in Rotterdam, Antwerpen en Italië.

,,De Commissie zal nu een gedetailleerd fact-finding onderzoek instellen, om de waarschijnlijkheid te testen dat de fusie een dominante marktpositie zou opleveren of versterken'', aldus de verklaring. Ook onderstreept de Commissie dat zij haar samenwerking met de Amerikaanse en Canadese anti-kartelautoriteiten bij dit onderzoek zal voortzetten.

Exxon en Mobil zeggen in een reactie te verwachten dat de anti-kartelonderzoeken zowel in de Verenigde Staten als Europa pas eind september zullen zijn afgerond. Beide oliemaatschappijen hadden al rekening gehouden met een tweede fase-onderzoek van de Europese Commissie, waarin de omvang en complexiteit van de fusie en de gevolgen in West-Europa nog eens nader onder de loep worden genomen.